MENU

   

ANALIZY

KRAJOBRAZOWE

POWRÓT

Analizy krajobrazowe to opracowania, które wykonuje się w fazie przygotowań do przeprowadzenia inwestycji. Wykazują one jak bardzo chłonny jest otaczający krajobraz, czyli jak duże zmiany jest w stanie przyjąć, nie tracąc swojej tożsamości. Wskazują też jak wizualnie wpłynie na otoczenie wprowadzenie nowego obiektu. Wiedza na ten temat jest niezwykle użyteczna. Pozwoli Twojej inwestycji przybrać kształt zgodny z duchem miejsca, co nie tylko zjedna sobie sympatię Twoich sąsiadów, ale pozwoli również Twojej inwestycji zyskać prestiżowe miejsce pośród projektów na najwyższym, światowym poziomie.
Analizy krajobrazowe są szczególnie ważne i wymagane dla terenów objętych prawną ochroną, na przykład dla parków krajobrazowych. W trosce o uzyskanie pełnego spojrzenia na każdy projekt, współpracujemy z fachowcami z PAN, Politechniki Krakowskiej oraz niezależnymi ekspertami.


id: 11
Array
(
    [id] => 11
    [lang] => 
    [deb] => ---------
v1=
v2=
v3=
v4=
v5=
v6=
v7=analizy krajobrazowe,11
v8=11
v9=
)