MENU

   

INWENTARYZACJE

POWRÓT

Jeśli chcesz zacząć właściwie swoją inwestycję - zacznij od inwentaryzacji zieleni. Dobra inwentaryzacja przyspiesza proces inwestycyjny oraz ogranicza koszty postępowania administracyjnego. Pozyskanie informacji o zasobie przyrodniczym i krajobrazowym obszaru jest w wielu przypadkach, nie tylko dobrą praktyką, a prawnym wymogiem przed przystąpieniem do działań. Pozwala to uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie inwestycji, a także odkryć, nie zawsze widoczne walory opracowywanego terenu.

W zależności od Twoich potrzeb możemy wykonać dla Ciebie dwa typy inwentaryzacji.
Jeśli dysponujesz dużym obszarem i zależy Ci na szybkim pozyskaniu informacji o zasobie zieleni, polecamy inwentaryzację ogólną. Zawiera ona podstawowe informacje na temat potencjału przyrodniczego obszaru, składu gatunkowego, pokrycia terenu i służy do początkowych analiz, opracowywania wariantów czy studium wykonalności.
Dzięki inwentaryzacji szczegółowej otrzymasz precyzyjny opis poszczególnych drzew i krzewów z podaniem ich parametrów ilościowych i jakościowych, w takim zakresie, który umożliwi późniejsze projektowanie oraz wnioskowanie o decyzje administracyjne. W wyniku naszej pracy otrzymasz zestawienie tabelaryczne, opis i mapę. Możemy wykonać także dokumentację fotograficzną, opracowania w formie schematów i wykresów. 

 Warto na nas postawić, bo wśród drzew czujemy się jak ryby w wodzie. Pracujemy 12 miesięcy w roku na terenie całej Polski, świetnie radzimy sobie w stanie bezlistnym, mamy doświadczenie w złożonych zleceniach wymagających wiedzy wykraczającej poza znajomość zasad dendrologii i arborystyki. Lista niektórych przeprowadzonych przez nas inwentaryzacji znajduje się tutaj. Bądź spokojny, robiliśmy to już wiele razy.

Spójrz gdzie już byliśmy:


id: 12
Array
(
    [id] => 12
    [lang] => 
    [deb] => ---------
v1=
v2=
v3=
v4=
v5=
v6=
v7=inwentaryzacje,12
v8=12
v9=
)