MENU

   

OCENA

STANU

ZIELENI

(OPINIE, EKSPERTYZY, POMIARY)

POWRÓT

Kiedy opis inwentaryzacyjny nie wystarczy, żeby określić stan zdrowotny i statyczny drzew lub krzewów stosujemy bardziej specjalistyczne badania.
W  bezpośredni sposób przekładają się one na ocenę ryzyka i zagrożeń, jakie może powodować drzewo w otoczeniu i pomagają ocenić jego żywotność, wartość przyrodniczą i środowiskową. Za pomocą specjalistycznej aparatury i programów komputerowych możemy poznać wewnętrzny stan pnia (tomografia), jakość gleby w zasięgu korzeni, a nawet skład zawartego w niej powietrza.


Stosujemy sprawdzone metody szacunkowe:

 • VTA (Visual Tree Assessment) – ocena wizualna z wykorzystaniem podstawowego sprzętu diagnostycznego oraz wiedzy na temat „języka ciała” organizmów drzewiastych.
 • SIA (Static Integrated Assessment) – zintegrowana ocena statyki opracowana w Niemczech przez
  dr Lothara Wessollego, oparta o wyniki pomiarowe kilku tysięcy drzew. Pozwala ona uzyskać miarodajny wynik liczbowy, który można porównać do wyników innych drzew.


W przypadkach szczególnych, dla drzew wartościowych stosujemy najbardziej kompleksową metodę pomiarową:

 • SIM (Static Integrated Measurement) - pozwala  określić procentową wytrzymałość pnia na złamanie oraz stabilność drzewa w gruncie przez zastosowanie testu obciążeniowego. Jest to często podstawą do świadomej decyzji dotyczącej przyszłości drzewa.

Mając na uwadze fakt, że dendrologia, a zwłaszcza arborystyka jest prężnie rozwijającą się nauką utrzymujemy stały kontakt z międzynarodowym środowiskiem specjalistów poprzez członkostwo w różnych stowarzyszeniach. Podstawowym światowym forum wymiany najnowszych doświadczeń w dziedzinie pomiarów drzew jest Międzynarodowa Grupa Robocza ds. pomiarów statyki drzew – SIM Group, a w dziedzinie arborystyki coroczne spotkania Europejskiej rady ds. Drzew - EAC. Bierzemy czynny udział w pracach Polskiej Rady Arborystyki oraz Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Poprzez podróże i uczestnictwo w seminariach naukowych, badawczych, specjalistycznych, mamy dostęp do najlepszych metod badawczych na świecie dzięki czemu stale podnosimy swoje kwalifikacje. Słowem, jesteśmy na bieżąco.


Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia, które badanie jest konieczne w wypadku Państwa drzew. Nie prowadzimy badań na wyrost, a staramy się dopasować typ badania do potrzeb drzew i otoczenia.


id: 10
Array
(
  [id] => 10
  [lang] => 
  [deb] => ---------
v1=
v2=
v3=
v4=
v5=
v6=
v7=ocena stanu zieleni,10
v8=10
v9=
)