MENU

   

OPERATY

(PIELĘGNACYJNE I PRZESADZANIA)

POWRÓT

Zanim rozpoczną się prace inżynieryjne powinien powstać plan pielęgnacji i zabezpieczenia drzew. Czasami jest on obligatoryjnym dokumentem do wykonania prac w obrębie terenów zieleni, a nawet pojedynczych drzew. Ochroni on drzewostan i Państwa kieszenie przed kosztownymi karami administracyjnymi w wyniku zniszczeń, jakie mogą być wyrządzone na placu budowy, a także przedłuży żywotność drzew, które często, szczególnie w środowisku miejskim, potrzebują nieco więcej troski, niż te, które wzrastają w bardziej naturalnych warunkach.

Specjalizujemy się w dwóch typach operatów, którymi są:

  • Plany i zakresy prac pielęgnacyjnych - zawierają zakres czasowy i przestrzenny prac pielęgnacyjnych dotyczących konkretnych drzew lub fragmentów ogrodów/parków i innych powierzchni zieleni.
  • Zabezpieczenie drzew na planach budów - zawiera zazwyczaj konkretne instrukcje i plany prac podejmowanych w celu zabezpieczenia zieleni, głównie drzew przed negatywnym wpływem prowadzonych prac budowlanych w ramach inwestycji na danym obszarze.

Stosowanymi środkami mogą być: ekrany korzeniowe, systemy ochrony pni, czy też wskazania dotycząc prowadzenia prac budowlanych.
Nasze opracowania oparte są o badania i publikacje naukowe. Wykonaliśmy wiele tego typu operatów, w tym dla największych inwestorów na rynku polskim (patrz zakładka  O NAS ).


id: 15
Array
(
    [id] => 15
    [lang] => 
    [deb] => ---------
v1=
v2=
v3=
v4=
v5=
v6=
v7=operaty,15
v8=15
v9=
)