Realizacje

architektura krajobrazu | dendrologia

Inwentaryzacje

Przeglądy drzewostanu

2011-2015

2004-2010

2016

2017

2018

2019

2020

Licznik

Diagnostyka

Kierowanie pracami arborystycznymi

Nadzory dendrologiczne

drzewa poddane przeglądowi

 

drzew i krzewów zinwentaryzowanych szczegółowo

 

drzew poddanych wizualnej ocenie stanu VTA

 

drzewa przebadane tomografem sonicznym

 

drzew przebadanych testem obciążeniowym

 

opisanych pomników przyrody

 

 

16 953

 

56 421

 

1 351

 

452

 

219

 

1390

 

 

Dokumentacja

przedprojektowa

 

Dokumentacja

 projektowa

 

Diagnostyka drzew, ocena statyki drzew, ekspertyzy dendrologiczne, opinie dendrologiczne, badania tomograficzne drzew, tomograf soniczny PICUS 3, testy obciążeniowe, testy pociągowe, badania elasto-inklino, badania tensometryczne, projekty zieleni, dendrolog, inspektor arborystyki

Diagnostyka drzew, ocena statyki drzew, ekspertyzy dendrologiczne, opinie dendrologiczne, badania tomograficzne drzew, tomograf soniczny PICUS 3, testy obciążeniowe, testy pociągowe, badania elasto-inklino, badania tensometryczne, projekty zieleni, dendrolog, inspektor arborystyki

 +48 692 264 212

 +48 604 622 498 

 greentec.biuro@gmail.com