Zobacz co znajduje się w naszej ofercie

architektura krajobrazu | dendrologia

Co to jest ETT?

Nadzory dendrologiczne

Kierowanie pracami arborystycznymi

Wieloletnie doświadczenie i posiadane certyfikaty są dla nas podstawą do prowadzenia nadzorów dendrologicznych w tym na terenach zabytkowych. W oparciu o posiadaną wiedzę tworzymy dokładne wytyczne do prac pielęgnacyjnych. Posiadamy certyfikaty ETT (European Tree Technician) i ETW (European Tree Worker) przyznawane przez Europejską Radę Arborystyki (EAC), oraz doświadczenie w pracy w koronach drzew. Znamy technologie i sposoby zakładania wiązań, techniki i rodzaje cięć pięlęgnacyjnych oraz cięć technicznych. Współpracujemy z najlepszymi arborystami w Polsce. Wszystko po to aby lepiej rozumieć jak działają drzewa. Nadzory dendrologiczne prowadziliśmy dla Zarządów Zieleni Miejskiej, Zarządów Cmentarzy Komunalnych wielu miast w Polsce. Nadzorowaliśmy prace nad cennymi drzewostanami m.in. Al. Waszyngtona w Krakowie, Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu, Park w Żelazowej Woli, Aleja Chopina w Dusznikach Zdroju.

0
0
0

Greentec Studio w liczbach

drzewa przebadane tomografem sonicznym

drzew poddanych

sensorycznej ocenie (VTA)

drzewa przebadane testem obciążeniowym

drzew i krzewów zinwentaryzowanych szczegółowo 

drzew poddaliśmy przeglądowi

opisanych pomników przyrody

0
0
0

Dowiedz się więcej...

Sprawdź ceny

Inwentaryzacja zieleni i projekt godpodarki drzewostanem

Największym wyzwaniem  zadania zleconego przez Kancelarię Sejmu RP było zinwentaryzowanie zasobu i wykonanie stratygrafii wiekowej drzewostanu. Ze względu na zróżnicowany stan fitosanitarny drzew określenie ich wieku na podstawie typowych przyrostów dla danego gatunku tworzyło ryzyko dużych przekłamań. Dużą rolę odegrały zatem archiwalne zdjęcia lotnicze i ortofotomapy. Na podstawie m.in. rozwarstwienia wiekowego i gatunkowego określiliśmy wartość przyrodniczą, kompozycyjną i kulturową każdego drzewa. Pozwoliło nam to na wykonanie szczegółowej, etapowanej gospodarki drzewostanem, którą przedstawiliśmy za pomocą modelu 3D. 

Dowiedz się więcej

Diagnostyka drzew

Diagnostyka to nasza pasja. Badamy drzewa metodami dostosowanymi do ich potrzeb i problemów. Ulepszamy metody obliczeniowe w oparciu o zdobyte doświadczenie i nowe dokonania czołowych specjalistów w tej dziedzinie. W samym Krakowie przebadaliśmy setki drzew. Za pomocą tomografu dźwiękowego ustalamy stopień wypróchnienia pnia. Test obciążeniowy (elasto-inklino) pozwala nam sprawdzić bezpieczeństwo drzewa czyli odporność na złamanie i stabilność drzewa w gruncie. Badania instrumentalne łączymy z oceną sensoryczną ( dawniej wizualna ocena VTA). Opinia dendrologiczna lub ekspertyza dendrologiczna składa się z oceny stanu, analizy danych pomiarowych, interpretacji ich znaczenia dla drzewa i otoczenia oraz rokowań i zaleceń. Proponowane działania uzależniamy od wrażliwości otoczenia i wartości przyrodniczej i kulturowej drzewa.

Działamy na terenie całej Polski

Zajmujemy się drzewami i drzewostanami w każdej skali. To znaczy, że wykonamy dla Ciebie inwentaryzację dla obszaru liczącego tysiące drzew jak również zbadamy pojedyncze drzewa.

W naszym portfolio znajdziesz opracowania dla terenów zabytkowych,  terenów zieleni publicznej, obiektów sakralnych, 

a nawet prywatnego aroboretum.  

Film powstał na zlecenie Urzędu Miasta w Krakowie

Fot. Rafał Bieńkowski

film z otwarcia parku

Zobacz co jeszcze zaprojektowaliśmy

Projekt zagospodarowania

Park Zimnej Wody

Celem projektu było stworzenie w Stalowej Woli nowego terenu zieleni urządzonej dla mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznego krajobrazu starorzecza oraz jego fauny i flory. Pracowaliśmy nad zwiększeniem bioróżnorodności tego obszaru, zastosowaliśmy wielopiętrowe nasadzenia, usuwaliśmy inwazyjne gatunki roślin i zastępowaliśmy je gatunkami rodzimymi. Powstała kolekcja rodzimych róż, biotop wodny z podmokłą łąką i swobodnymi nasadzeniami w i wokół stawów.   Zadbaliśmy też o polepszenie warunków glebowych wokół drzew istniejących. Dołożyliśmy starań by pomimo zróżnicowanego ukształtowania usunąć bariery terenowe ograniczające dostęp. W parku powstał pumptrack, tor rolkarski, dwa stawy z drewnianymi  pomostami i kładką, a także wieże dla jerzyków.

Troszczymy się o dobrą jakość zieleni w otaczającej nas przestrzeni. O drzewach wiemy... prawie wszystko. Inwentaryzujemy, projektujemy, badamy, diagnozujemy, pielęgnujemy. Wspieramy inwestorów prywatnych i instytucje publiczne w niestandardowych problemach z drzewami. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Nadzory i kierowanie

Diagnostyka

Inwentaryzacje

Nasza specjalność

Projektowanie

Finalizacja

 

Gotową, wydrukowaną dokumentację przekazujemy osobiście lub wysyłamy. Klient otrzymuje również wersję elektroniczną, wraz z plikami edytowalnymi jeśli jest taka potrzeba. Po podpisaniu upoważnień możemy procedować sprawy w urzędach w imieniu klienta. Złożenie wniosków to nie koniec naszej pracy. Nadzorujemy wykonanie projektu czy zaleconych pielęgnacji, jesteśmy obecni na komisjach urzędowych. 

Prace biurowe

 

Przełożenie projektu na papier, obliczenia, analizy, konsultacje z branżowcami i zamawiającym, wizualizacje pisanie wniosków. Ten etap jest najbardziej czasochłonny. Dokumentacja musi być jednak wykonana z najwyższą starannością aby uzyskać pozwolenia na budowę czy usunięcia drzew. Pracujemy na oprogramowaniach GstarCad, QGis, Lumion,  chmurach punktów. 

 

Prace terenowe

 

Zlecenie oznacza dla nas wyjazd w teren. Dzięki temu nasze dokumentacje są osadzone w rzeczywistości, bez niespodzianek przy realizacji. Inwentaryzujemy drzewa i krzewy, robimy wstępny projekt gospodarki drzewostanem. Po wielu godzinach żywego kontaktu z miejscem opracowywanym  powstają pierwsze pomysły na zagospodarowanie terenu. Powstaje dokumentacja fotograficzna, notatki, plan działania. Zamawiający może spotkać się z nami w terenie, zobaczyć wstępne wyniki badań tomografem komputerowym lub testu elasto-inklino.

Realizacja zlecenia dla nas to

Ekspertyzy i opinie dendrologiczne, diagnostyka drzew, badania tomograficzne, testy obciążeniowe (pociągowe, elasto-inklino), dendrolog, inwentaryzacje

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz

lub wypełnij formularz kontaktowy

 greentec.biuro@gmail.com

+48 604 622 498  

+48 692 264 212 

Ekspertyzy i opinie dendrologiczne, diagnostyka drzew, badania tomograficzne, testy obciążeniowe (pociągowe, elasto-inklino), dendrolog, inwentaryzacje
Ekspertyzy i opinie dendrologiczne, diagnostyka drzew, badania tomograficzne, testy obciążeniowe (pociągowe, elasto-inklino), dendrolog, inwentaryzacje