Przegląd drzewostanu, inwentaryzacja ogólna,  inwentaryzacja szczegółowa  to punkt wyjściowy do wszystkich prac dotyczących zieleni. Daje obraz zasobów i możliwości obszaru opracowania. Solidne dane dotyczące gatunku, parametrów dendrometrycznych, stanu drzew i ich lokalizacji to podstawa do dalszej pracy.

Koszt inwentaryzacji dendrologicznej zaczyna się od 900 zł netto.

Koszt przeglądu drzewostanu zaczyna się od 450 zł netto.

 

Skontaktuj się z nami w celu wyceny Twojego zlecenia.

Inwentaryzacje dendrologiczne wykonujemy o każdej porze roku, również w stanie bezlistnym. W dorobku mamy zinwentaryzowanie Arboretum w Lusławicach, parków zabytkowych w Pieskowej Skale, Małkowie, Suwałkach, liczne parki w Krakowie oraz obszary cenne przyrodniczo takie jak Zakrzówek i Kamieniołom Libana włączając drzewostan porastający skalne ściany. Odkąd do wykonania inwentaryzacji użyliśmy... pontonu myślimy o sobie jako o zespole do zadań specjalnych.

Inwentaryzacje

i przeglądy drzewostanu

Pobierz: Wybrane zlecenia z okresu 2023 - 2016 r.

Inwentaryzacja dendrologiczna Arboretum Pendereckich

w Lusławicach

Największy egzamin ze znajomości światowej dendroflory w historii firmy.

Jedyne w swoim rodzaju zlecenie polegające na wycenie wartości założenia parkowego i kolekcji roślin. 

Tutaj nic nie było oczywiste. Ani gatunki ani metody. Po wielu godzinach spędzonych na rozpoznawaniu gatunków, wertowania literatury, konsultacji z ekspertami, przeglądania Internetu ustaliliśmy, że w lusławickim arboretum rośnie przynajmniej 547 taksonów! Absolutny rekord. Następnym krokiem było policzenie ile jest warte to unikatowe założenie. Ostatecznie posłużyliśmy się metodą odtworzeniową drzew opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Dla samej tylko roślinności uzyskaliśmy wynik blisko 65 milionów złotych. 

Przegląd drzewostanu: Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej w Warszawie

Jeden z najbardziej niezwykłych przeglądów drzewostanu, oaza spokoju i zadumy w centrum wielkiego miasta. Obszar o ograniczonej dostępności, unikatowy, wpisany do rejestru zabytków, niezwykle cenny kulturowo i przyrodniczo. Celem zlecenia było stworzenie wytycznych do uporządkowania spontanicznie rosnącego drzewostanu. Uzyskane w terenie dane uzupełnione o analizy historyczne pozwoliły nam określić skalę działań. Stworzyliśmy wykaz drzew do usunięcia i zabezpieczenia, nadaliśmy priorytety zalecanym pracom. 

Inwentaryzacja dendrologiczna: Kamieniołom Libana

Ponad 8500 egzemplarzy drzew i krzewów. Opisaliśmy szczegółowo polimorficzny charakter przyrodniczy tego cennego obszaru, określiliśmy stan drzew i krzewów oraz wykonaliśmy rozbudowaną stratygrafię gatunkową. Na uzyskanych danych wypracowaliśmy projekt gospodarki drzewostanem mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie ciągów pieszych oraz plan działań zmierzający do zachowania bioróżnorodności tej przyrodniczej enklawy.

architektura krajobrazu | dendrologia

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz

lub wypełnij formularz kontaktowy

 greentec.biuro@gmail.com

+48 604 622 498  

+48 692 264 212