Nasz zespół

mgr inż. arch. krajobrazu

Anna Bassara

 

projektant

kulturoznawca

mgr inż. arch. krajobrazu

Daria Banach

 

projektant

 

mgr inż. arch. krajobrazu

Gabriela Młyńska

 

projektant

mgr inż. arch. krajobrazu

Elżbieta Kumańska-Dziób

 

projektant

inspektor arborystyki

European Tree Technician

 

(stała współpraca)

dr inż. arch. krajobrazu

Wojciech Bobek

 

lider zespołu, dendrolog

specjalista ds. statyki drzew

inspektor arborystyki European Tree Technician

Supervisor EAC

 

Nasz zespół skupia ludzi o różnorodnych doświadczeniach i umiejętnościach. Współpracujemy z szerokim gronem specjalistów z dziedzin pokrewnych architekturze krajobrazu, takimi jak geodeci, arboryści, kosztorysanci, przyrodnicy, drogowcy, konstruktorzy. Dzięki temu jesteśmy zdolni do podejmowania złożonych zleceń, w tym projektów wielobranżowych.

Grono ekspertów

architektura krajobrazu | dendrologia

O nas

Rozwój

Stale podnosimy swoje kwalifikacje i poszerzamy kompetencje na szkoleniach, kursach i konferencjach.

Umiejętnie łączymy praktykę z wiedzą ekspercką. 

 +48 692 264 212

 +48 604 622 498 

 greentec.biuro@gmail.com