Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz

lub wypełnij formularz kontaktowy

 greentec.biuro@gmail.com

+48 604 622 498  

+48 692 264 212 

Dokumentacja

 projektowa

 

Dokumentacja

przedprojektowa

 

27 662

 

60 623

 

1 855

 

492

 

324

 

1400

 

 

drzewa poddane przeglądowi

 

drzew i krzewów zinwentaryzowanych szczegółowo

 

drzew poddanych wizualnej ocenie stanu VTA

 

drzewa przebadane tomografem sonicznym

 

drzew przebadanych testem obciążeniowym

 

opisanych pomników przyrody

 

 

Kierowanie pracami arborystycznymi

Nadzory dendrologiczne

Diagnostyka

Licznik

2004-2010

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2011-2015

Inwentaryzacje

Przeglądy drzewostanu

architektura krajobrazu | dendrologia

Galeria