Oferta

architektura krajobrazu | dendrologia

Stopień skomplikowania zlecenia

 

Podejmujemy się zleceń zarówno bardzo prostych, typowych, jak i niestandardowych o dużym stopniu złożoności. Dotyczy to zarówno areału analizowanego obszaru, ukształtowania terenu utrudniającego dostęp do drzew, ilości koniecznych do wykonania niezależnych analiz 
i opracowań, skomplikowania pod względem prawnym, wrażliwości otoczenia, narzuconego etapowania, wymaganego czasu wykonania.

Ekspertyzy i opinie dendrologiczne, diagnostyka drzew, badania tomograficzne, testy obciążeniowe (pociągowe, elasto-inklino), dendrolog, inwentaryzacje zieleni

Nasze doświadczenie

 

Nasz zespół posiada wieloletnie interdyscyplinarne doświadczenie umożliwiające podejmowania się różnych typów zleceń obejmujących aspekty projektowe, dendrologię, arborystykę. Tworzymy szczegółowe dokumentacje przedprojektowe, projektujemy przestrzeń prywatną
i publiczną, przeprowadzamy diagnostykę drzew, nadzorujemy prace pielęgnacyjne i wycinkowe, wykonujemy kosztorysy, procedujemy sprawy urzędowe. Wszystko podparte jest odpowiednią wiedzą i ciągłym rozwojem.

 

Ekspertyzy i opinie dendrologiczne, diagnostyka drzew, badania tomograficzne, testy obciążeniowe (pociągowe, elasto-inklino), dendrolog, inwentaryzacje zieleni

Dodatkowe koszty

 

W przypadku części zleceń niezbędne jest skorzystanie z pomocy podwykonawców. Zwykle dotyczy to naniesienia drzew i krzewów na mapę przez geodetę, ale może także dotyczyć wykonania projektów branżowych instalacji, projektu drogowego czy konsultacji
z konstruktorem. W niektórych przypadkach korzystamy z pomocy specjalistów przyrodników oraz arborystów. Na cenę wpływa odległość terenu od naszej siedziby
i związane z tym koszty dojazdów oraz noclegów. 

Ekspertyzy i opinie dendrologiczne, diagnostyka drzew, badania tomograficzne, testy obciążeniowe (pociągowe, elasto-inklino), dendrolog, inwentaryzacje zieleni

Dlaczego zieleń tyle kosztuje?

Największe koszty pociąga za sobą niedoinwestowanie zieleni, które przekłada się na kiepski materiał szkółkarski, korzystanie z usług firm o niewystarczających kompetencjach, próby ominięcia przepisów lub ich nieznajomość. Prowadzi to do niechcianych wydatków związanych z wymianą nasadzeń, które się nie przyjęły, nieodwracalnymi zniszczeniami spowodowanymi niefachowymi cięciami drzew, opóźnieniami na placu budowy czy karami urzędowymi.

 

Przeznaczenie odpowiedniego, realnego budżetu na zieleń w Twojej inwestycji uchroni Cię przed zbędnymi wydatkami.

 

My zadbamy o resztę.

Wycena

Co wpływa na cenę?

Zakres terenowy

 

Podaj lokalizację obszaru projektu lub drzew wskazanych do diagnostyki

 

Przygotuj numery działek

i dokładny adres lub narysuj zakres opracowania na mapie

 

 

Zakres merytoryczny

 

Stwórz listę tego co możemy dla Ciebie zrobić

 

W razie potrzeby zakres można poszerzyć w trakcie zlecenia 

Dodatkowe materiały

 

Zrób kilka zdjęć ogólnych terenu inwestycji lub drzew, których dotyczy zlecenie

 

Prześlij mapę zasadniczą lub mapę do celów projektowych jeśli naniesiona jest na niej zieleń

Nasze usługi

Projektowanie

 

Koncepcje i projekty zagospodarowania terenu

 

Projekty zieleni

 

Projekty wielobranżowe

 

Projekty gospodarki drzewostanem

 

Projekty zabezpieczenia drzew na placach budowy

 

Projekty podpór drzew

 

Przedmiary i kosztorysy

 

Specyfikacje techniczne

Inwentaryzacje 

 

Przeglądy drzewostanu

 

Inwentaryzacje dendrologiczne

 

Stratygrafie gatunkowe

 

Szacunkowe stratygrafie wiekowe

 

Waloryzacje drzewostanu

 

Preliminarze kosztów usunięcia drzew i krzewów

 

Wnioski o usunięcie

 

Diagnostyka drzew

 

Ocena statyki drzew

 

Ekspertyzy dendrologiczne

 

Testy obciążeniowe 

 

Badania tomograficzne

 

Wizualna ocena stanu VTA

 

 

 

 

 

Arborystyka

 

Szczegółowe zalecenia pielęgnacyjne

 

Opinie dendrologiczne

 

Wytyczne do zabezpieczeń

  • wiązania
  • podpory
  • odciągi

 

Kierowanie pracami pielęgnacyjnymi

 

Nadzory dendrologiczne

 

 

Diagnostyka drzew, ocena statyki drzew, ekspertyzy dendrologiczne, opinie dendrologiczne, badania tomograficzne drzew, tomograf soniczny PICUS 3, testy obciążeniowe, testy pociągowe, badania elasto-inklino, badania tensometryczne, projekty zieleni, dendrolog, inspektor arborystyki, inwentaryzacje zieleni 

Diagnostyka drzew, ocena statyki drzew, ekspertyzy dendrologiczne, opinie dendrologiczne, badania tomograficzne drzew, tomograf soniczny PICUS 3, testy obciążeniowe, testy pociągowe, badania elasto-inklino, badania tensometryczne, projekty zieleni, dendrolog, inspektor arborystyki, inwentaryzacje zieleni 

Diagnostyka drzew, ocena statyki drzew, ekspertyzy dendrologiczne, opinie dendrologiczne, badania tomograficzne drzew, tomograf soniczny PICUS 3, testy obciążeniowe, testy pociągowe, badania elasto-inklino, badania tensometryczne, projekty zieleni, dendrolog, inspektor arborystyki, inwentaryzacje zieleni, Diagnostyka drzew, ocena statyki drzew, ekspertyzy dendrologiczne, opinie dendrologiczne, badania tomograficzne drzew, tomograf soniczny PICUS 3, testy obciążeniowe, testy pociągowe, badania elasto-inklino, badania tensometryczne, projekty zieleni, dendrolog, inspektor arborystyki, inwentaryzacje zieleni 

 +48 692 264 212

 +48 604 622 498 

 greentec.biuro@gmail.com